گزارش تصویری از سفر دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ارومیه

به دست  دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان  کشور  پروژه های عمرانی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی افتتاح ش...

ادامه مطالعه

انتصاب دکتر علی محمدنیکبخت به عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان آذربایجان غربی

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذرب...

ادامه مطالعه