تاک

اهداف و ماموریت ها

 • شناسایی صاحبان فکر و ایده در حوزه کارآفرینی و اشتغال
 • تشکیل بانک اطلاعاتی کارآفرینان
 • ایجاد فضای مناسب برای طرح ایده ها و اندیشه های نو برای اشتغال زایی مددجویان
 • فراهم نمودن شرایط لازم برای تبدیل افکار و ایده های خلاقانه به فرصت های شغلی جدید
 • مهیا نمودن امکان تجاری سازی محصولات تولیدی مددجویان با همکاری پارک علم و فناوری
 • تزریق دانش و فناوی های نوین و تنوع بخشی به طرح های اشتغال زایی
 • کاهش ریسک سرمایه گذاری مددجویان در طرح های اشتغال زایی جدید
 • بسترسازی برای حرکت به سمت اجرای طرح های دانش بنیان با مشارکت پارک علم و فناوری
 • ایجاد زنجیره ارزش تولید در محصولات مددجویان
 • فراهم مودن فضای لازم برای آموزش کسب و کارهای نوین بر بستر مجازی
 • ایجاد ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها، مراکز صنعتی، سرمایه گذاران و دستگاه های اجرایی مرتبط در ارتقاء فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی
 • بهره مندی از ظرفیت های موجود در اکوسیستم نوآوری در سطح منطقه ای و ملی