جهت ثبت نام در اولین رویداد مجازی کارآفرینی تاک لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.

فرم ثبت ایده