برگزاری کارگاه­های آموزشی

 حوزه موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری درراستای توانمند سازی مدیران و کارکنان واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر و بر اساس احصاء نیازهای آموزشی آنان، تقویم آموزشی ذیل را تدوین نموده است.

جدول تقویمی کارگاه­های آموزشی سال ۹۷

ردیفنام کارگاه آموزشیزمان برگزاری
۱قانون تجارت و مباحث حقوقی قراردادها و اسناد تجاریاردیبهشت ماه
۲تشریفات و مذاکرات تجاری بین المللخرداد ماه
۳آشنایی با امورات گمرکیتیر ماه
۴بیمه صادرات و واردات و قوانین کارمرداد ماه
۵نحوه تدوین BPشهریور ماه
۶تدوین برنامه بازاریابیمهر ماه
۷بحث برندینگ و استراتژی برندینگآبان ماه
۸بازاریابی شبکه‌های مجازیآذر ماه
۹مدیریت منابع انسانیدی ماه
۱۰حسابداری برای مدیرانبهمن ماه