دومین رویداد بین المللی کارآفرینی (تاک ۲ ) با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می شود

دکتر محمد فتحعلی لو دبیر کمیته علمی رویداد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از برگزاری دومین رویداد بین المللی ...

ادامه مطالعه