1. تولید ایده

معمولا ایده های نوین به یکی از روش های زیر تولید می شوند:

 • بررسی نیازهای مصرف کنندگان در جوامع گوناگون
 • بررسی کالاهای رقبای مهم تجاری
 • بازدید از نمایشگاه های صنعتی و تجاری برای رصد فناوریهای نو
 • بازدید از مراکز تولیدی رقیب
 • جذب نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی موفق
 1. ارزشیابی ایده تولید شده

ارزیابی ایده با پاسخ به سؤالات زیر محقق می شود:

 • میزان استقبال مصرف کننده از کالای جدید در بازار مصرف
 • میزان اختصاص سهم از بازار
 • روند فروش کالا
 • امکان ساخت و تولید به صرفه دستگاه
 • عکس العمل رقبا در قبال عرضه این کالا
 • میزان سودآوری کالا
 1. توسعه ایده و بررسی چگونگی کاربردی کردن آن

در این مرحله نکات مهم بازاریابی مطرح می شوند که عبارتند از:

 • خصوصیات بازار هدف برای کالا
 • نیازهایی که این کالا از مصرف کننده برآورده می سازد
 • عکس العمل مصرف کننده در مقابل کالا
 • چگونگی تولید کالا با کمترین هزینه
 1. تحلیل تجاری کالا

منظور از تحلیل تجاری آن است که بنگاه اقتصادی قبل از تولید از طریق بررسی های آماری به این نکته پی ببرد که مناسبترین میزان تولید کالا در نخستین مرحله چه تعداد یا چه مقدار بوده، نقطه سر به سر تولید و سودآوری آن چقدر است.

 1. سنجش بازار

در این مرحله یک مدل فیزیکی از کالا تهیه شده و نحوه استفاده از آن بررسی می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری هم برای نظرخواهی تهیه شود. در نهایت هدف از این مرحله آن است که در حد امکان تولید کننده بتواند پیش از تولید انبوه، نظر مصرف کنندگان را سنجیده و بررسی نماید.

 1. بررسی جنبه های فنی و اجرایی

در این مرحله نکات زیر مورد توجه قرار می گیرند:

 • برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته ها
 • تهیه مواد تبلیغی برای شناساندن کالا
 • تدوین برنامه ساخت کالا
 • تشکیلات مورد نیاز برای تولید و عرضه کالا
 • امور لجستیکی
 1. تجاری شدن

ایده ای از نظر تجاری ایده آل محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد:

 • به سرمایه گذاری اولیه زیادی نیاز نداشته باشد.
 • حجم بازار آن قابل محاسبه تقریبی باشد.
 • نیاز بازار به کالا یا خدمات کاملا محسوس باشد.
 • مواد اولیه مورد نیاز آن کاملا در دسترس باشد.
 • استفاده از آن به تدوین مقررات دولتی نیاز نداشته باشد.
 • تولید و عرضه آن نیاز زیادی به نیروی انسانی نداشته باشد.
 • خریداران به دفعات اقدام به خرید آن کنند.
 • ابداع کننده یا تولید کننده اندیشه از معافیت مالیاتی یا امتیازات مناسبی در این زمینه برخوردار شود.
 • نیازی به ایجاد شبکه توزیع گسترده نداشته باشد.
 • کاربرد آن هیچ خطری نداشته باشد.