دبیر کمیته داوری

دکتر جعفر پژوهان

تحصیلات: دکترا- رشته کشاورزی
سمت: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی
ایمیل: pazhouhan.j@gmail.com

کمیته داوری

دکتر جعفر صادق فیضی

تحصیلات: دکترا- بازاریابی بین الملل
سمت:
ایمیل:

دکتر محمد رضایی

تحصیلات: دکترا- رشته زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی
سمت: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ایمیل: rezaei54@yahoo.com

دکتر علی محمد نیکبخت

تحصیلات: دکترا- رشته مکانیک بیوسیستم
سمت: رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
ایمیل: a.nikbakht@wastp.ir

دکتر مژگان لارتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد- گیاه شناسی(سیستماتیک گیاهی)
سمت:
ایمیل:

دکتر علی قربانزاده

تحصیلات: دکترا
سمت:
ایمیل:

دکتر کامران داوری نیکو

تحصیلات: دکترا- مدیریت بازرگانی- بازاریابی و تولید
سمت:
ایمیل: k.d.nikoo@gmail.com

دکتر حمید قربانی

تحصیلات: دکترا
سمت:
ایمیل: –

دکتر رامین صادقی

تحصیلات: دکترا
سمت:
ایمیل:

دکتر امیر رحیمی

تحصیلات: دکترا- زراعت- گیاهان دارویی
سمت:
ایمیل:emir10357@gmail.com

کمیته داوری- فرش

آقای بشیری

تحصیلات: کارشناسی فرش- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سمت:
ایمیل:

بابک پناهی

تحصیلات:
سمت:
ایمیل:

یوسف تقی زاده

تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
سمت: مدیر و بهره بردار اقامتگاه بوم گردی قاراپاپاق
-موسس و مدیر عامل باشگاه کوهنوردی آلابرز
– راهنمای تورهای طبیعت گردی و کوهنوردی
ایمیل: