رویدادها

فراخوان طرح ایده (استارت آپ پلیمر ارومیه)

مرکز آموزش علمی و کابردی ایران پاش ارومیه اقدام به برگزاری استارت آپ پلیمر می کند.

برگزاری استارت آپ پلیمر توسط مرکز آموزش علمی و کاربردی  ایران پاش ارومیه و تضمین شرکت ایران پاش جهت خرید ایده های خلاقانه

موضوعات استارت آپ:

۱-مضرات استفاده از کربنات کلسیم در محصولات پلیمری
۲-عدم اشتعال پذیری پلیمر با حفظ خوا
۳-مضرات استفاده از پارفین صنعتی در محصولات پلیمر
۴-مضرات استفاده از دوده صنعتی در محصولات پلیمر
۵-افزودنی های کاربردی جهت تقویت خواص پلیمر
۶-کاررد پلیمرهای سبز در صنعت روتار
۷-مواد کراسلین
۸-فوم پلی اتیلن
۹-سایر طرح ها و نوآوری های در محصولات پلیمر

مهلت ارسال ایده:۱۷/۰۸/۱۳۹۸

زمان برگزاری ۲۲ الی ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸

مکان: مرکز آموزشی علمی و کاربردی ایران پاش به نشانی بلوار امامت-بهنق ۱

تلفن:۳۳۳۶۹۹۴۶-۰۴۴
دور نگار:۳۳۳۶۹۶۶۸-۰۴۴