متخصصان محترم علاقمند به عضویت در مرکز تاک جهت ارائه مشاوره و راهنمایی به ایده پردازان، میتوانند با تکمیل فرم زیر ما را همراهی نمایند.

 

ثبت نام ایده یار