اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه نوآوری های صنعتی

بسیج مهندسین صنعتی در نظر دارد با برگزاری مسابقه نوآوری صنعتی، چالش ها و مشکلات کلیدی صنعتی را کشف کرده و با مشارکت دادن ظرفیت نخبگان بسیجی، محققان و شرکت های دانش بنیان در عرصه فناوری و صنعت اقدام به برطرف ساختن آنها با ارائه راهکارها نماید. گفتنی است به طرح‌های برگزیده جوایز نقدی و خدمات کسر از خدمت سربازی اهدا می‌شود