اطلاعیه ها

برگزاری تور فناوری بازدید از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید توسط فن بازار منطقه ای آذربایجان غربی

کارگزار فن بازار منطقه ای استان آذربایجان غربی در نظر دارد تور فناوری  ۱ روزه رایگان برای بازدید از نمایشگاه الکامپ و فرصت های ساخت داخل و رونق تولید واقع در نمایشگاه بین المللی تهران را برگزار نماید.