اطلاعیه ها

برترین های جشنواره ایده‌های برتر آذربایجان غربی (جابا) معرفی شدند

با تشکر از کلیه ایده پردازان محترم و تبریک به برگزیدگان این جشنواره لیست منتخبین اعلام می‌گردد.

لیست منتخبیین جشنواره ایده‌های برتر آذربایجان غربی (جابا)

ایده‌های برتر فردی آذربایجان غربی

ردیف

عنوان ایده

نام ایده پرداز

توضیحات

۱پرورش قارچ دارویی lentinula edodes و استخراج مواد مؤثره جهت کاربردهای درمانیسمیه هوشیارایده برتر فردی
۲سامانه اطلاع رسانی اماکن مناسب سازی شده برای معلولین جسمی و حرکتیبهبود بشیریایده برتر فردی
۳نوآوری در صنعت گوهرشهاب ابراهیمیایده برتر فردی

ایده‌های برتر گروهی آذربایجان غربی

ردیف

عنوان ایده

اعضای تیم ایده

توضیحات

۱دستگاه (افزونه) هوشمند سازی و قرائت راه دور کنتورهای آب خانگی و صنعتیعلی میرزایی آقگنبد لادن سلطانزادهایده برتر گروهی
۲استاندارد موفقیت بر اساس: tspbusiness 9007مصطفی امانی ابراهیم محبوبیایده برتر گروهی  

  شایان ذکر است به سایر افراد شرکت کننده در جشنواره ایده‌های برتر آذربایجان غربی گواهی رسید ایده اعطا می‌گردد.