کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و مرکز تحقیقات کشاوری استان اقدام به آموزش کاشت، داشت برداشت گیاهان دارویی بومی استان برا مددجویان به صورت مجازی در تابستان ۱۳۹۹ نمود.