آخرین اخبار

بازدید دوره‌ای از مراکز رشد مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی به همراه کارشناسان این مرکز در قالب طرح دوره‌ای، از مرکز رشد دانشگاه پیام‌نور شهرستان میاندوآب و واحدهای فناور مستقر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر خلیل زادگان مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری در شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه پیام نور شرکت کرده، که طی شورای مذکور، ۲ واحد فناور جدید با ایده‌های محوری طراحی و تولید آب فشان جهت کاربردهای کشاورزی و میکروارگانیسم‌های ترموفیل در خوراک دام در این مرکز رشد پذیرش شدند.