رونمایی از نخستین ماهواره فضایی بخش خصوصی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مراسم رونمایی از نخستین منظومه فضایی ایران، ماهواره فضایی اروم ست اولین ماهواره بخش خصوصی تولیدی شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک ...

ادامه مطالعه