با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اولین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد

با حضور دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر فتحعلی لو معاون فناوری پارک اولین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتا...

ادامه مطالعه