تفاهم نامه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری آذربایجان غربی امضا شد

این تفاهم نامه به منظور تاسیس کارخانه نوآوری ارومیه، ما بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری آذربایجان غربی، پارک علم و فنا...

ادامه مطالعه