پنجمین دورهمی چای و فناوری(tea&tech) واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

با حضور رئیس و معاونین پارک علم وفناوری آذربایجان غربی و همچنین اعضای ستادی پارک و نمایندگان 130 واحد فناور و دانش بنیان، پنجمین دوره...

ادامه مطلب