بازدید رئیس و معاونین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز رشد مشترک واحدهای فناور پیام نور استان

دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری و همچنین مهندس اسماعیلی معاون ...

ادامه مطالعه