اولین جلسه همفکری و هم افزایی مدیران حوزه نوآوری در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

اولین جلسه همفکری و هم افزایی مدیران حوزه نوآوری استان با حضور دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و مدیران مراک...

ادامه مطالعه