نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استانی رونمایی شد

همزمان با جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان،نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استانی نیز  رو نمایی شد. ...

ادامه مطالعه