متن پیام رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری

دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دبیر برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان در پیامی فرا رسیدن هفته پژوهش و ف...

ادامه مطالعه