با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی رویداد مجازی نوآوران فرهنگی برگزار می شود

با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان رویداد مجازی نوآوران فرهنگی، حول محورهای...

ادامه مطالعه