بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از شرکت دانش بنیان نفیس تدبیر هوشمند

دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلیلو مدیر مرکز رشد و موسسات پارک از مجموعه دانش بنیان نفیس تدبیر ه...

ادامه مطالعه