توسعه اقتصادی استان از مسیر نوآوری و فناوری عبور می کند

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره اهمیت نوآوری گفت: برای پیمودن مسیر توسعه استان باید از مسیر نو...

ادامه مطالعه