انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور ایجاد و راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی

تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور ایجاد و راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی ما بین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگ...

ادامه مطالعه