گزارش تصویری آئین رونمایی از نخستین ماهواره بخش خصوصی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

آئین رونمایی از نخستین ماهواره بخش خصوصی، تولید شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور دکتر نیکزاد ن...

ادامه مطالعه