جلسه برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز نوآوری فاوا آذربایجان غربی برگزار شد

جلسه برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز نوآوری فاوا آذربایجان غربی با حضور دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و  نمایندگا...

ادامه مطالعه