تمدید قرارداد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور استان

قرارداد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور ارومیه تمدید شد.  به گزارش روابط عمومی پارک علم و ف...

ادامه مطالعه

بازدید رئیس و معاونین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز رشد مشترک واحدهای فناور پیام نور استان

دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری و همچنین مهندس اسماعیلی معاون ...

ادامه مطالعه