تفاهم نامه چندجانبه راه اندازی مرکز نوآوری فاوای آذربایجان غربی امضا شد

این تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه ، اد...

ادامه مطالعه