سی و چهارمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا) با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبر داد: سی و چهارمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا) با محوریت محصولات غالب کشاورزی و دامپروری و با ...

ادامه مطالعه