شرکت سایان الکتریک، مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تنها شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه Light Middle East فرانکفورت

نمايشگاه Light Middle East شاخه ي خاورميانه Light&Building فرانكفورت ٦ الي ٨ مهرماه امسال با حضور توليدكنندگان برتر اين حوزه در دبي...

ادامه مطالعه