چهارمین دورهمی ساعت چای و فناوری در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

این برنامه با حضور هسته ها، واحدهای فناور مستقر، کارکنان ستادی پارک و همچنین حضور ویدئو کنفرانسی دکتر نیکبخت رییس سابق پارک علم و فناور...

ادامه مطالعه