انعقاد توافق نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فیمابین منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی

به منظور تدوین پروتکل اجرایی جهت راه اندازی مرکز رشد مشترک واحدهای فناور منطقه آزاد ماکو و همکاری در ایجاد پردیس نوآوری پارک در این منط...

ادامه مطالعه