جلسه هماهنگی جهت برگزاری رویدادهای مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه برگزار شد

این جلسه‌ با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.به گزارش...

ادامه مطالعه