راه اندازی دفتر معاضدتی قضایی برای شرکت های دانش بنیان و فناور در دادگستری آذربایجان غربی

دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان ضمن بازدید از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از راه اندازی دفت...

ادامه مطالعه