جلسه افزایش تعاملات پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد

جلسه افزایش تعاملات پارک علم و فناوری و دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور دکتر غلامرضا منصورفر، رئیس پارک علم و فناوری استان و دکتر محمدرضا ...

ادامه مطالعه