گزارش تصویری بازدید خبرنگاران از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

صبح امروز مورخ 24 اسفند1399 جمعی از خبرنگاران ارومیه از برخی واحدهای فناور مستقر در  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اقدامات صورت گر...

ادامه مطالعه