تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل استاندارد استان امضا شد

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل استاندارد آذربایجان غرب...

ادامه مطالعه