برگزاری جلسه معرفی عناوین حمایتی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات

با حضور رئیس گروه فناوری اطلاعات و مسئول کار آفرینی و اشتغال اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و معاون مدیرمرکز رشد پارک علم و ف...

ادامه مطلب