تور فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

این تور با شرکت مدیران و نمایندگان 20 واحد دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به منظور آشنایی با دستاوردهای ف...

ادامه مطالعه

بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از شرکت دانش بنیان اروم زیست تاک

دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه مهندس اسماعیلی معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک از مجموعه دانش بنی...

ادامه مطالعه

بازدید رئیس و معاونین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز رشد مشترک واحدهای فناور پیام نور استان

دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری و همچنین مهندس اسماعیلی معاون ...

ادامه مطالعه