نشست تخصصی آسیب شناسی اکوسیستم نوآوری در ایران، در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

با حضور دکتر قائمی نیا مشاور بین المللی نوآوری در ایران و هلند، نشست تخصصی آسیب شناسی اکوسیستم نوآوری در ایران با حضور بازیگران اصلی اک...

ادامه مطالعه