نشست تخصصی بررسی مشکلات و موانع استانداردسازی محصولات فناورانه برگزار شد

نشست تخصصی رئیس و معاونین پارک علم وفناوری آذربایجان غربی با مدیرکل استاندارد استان به منظور تقویت شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات و...

ادامه مطالعه