پنجمین دوره رقابت های استارتاپی اینوتکس پیچ ۲۰۲۲شمال غرب کشور در ارومیه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

پنجمین دوره رقابت های استارتاپی اینوتکس پیچ 2022شمال غرب کشور در ارومیه با حضور 21 تیم از استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل...

ادامه مطالعه