گزارش تصویری آئین رونمایی از نخستین ماهواره بخش خصوصی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

آئین رونمایی از نخستین ماهواره بخش خصوصی، تولید شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با حضور دکتر نیکزاد ن...

ادامه مطالعه

رونمایی از نخستین ماهواره فضایی بخش خصوصی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مراسم رونمایی از نخستین منظومه فضایی ایران، ماهواره فضایی اروم ست اولین ماهواره بخش خصوصی تولیدی شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک ...

ادامه مطالعه