با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی رویداد مجازی نوآوران فرهنگی برگزار می شود

با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان رویداد مجازی نوآوران فرهنگی، حول محورهای...

ادامه مطالعه

افزایش همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی استان با حضور مهندس ...

ادامه مطالعه