بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در آذربایجان غربی برگزار می شود

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری از برگزاری بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در استان با عنوان (تانا)  توسط پارک...

ادامه مطالعه