گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست صمیمانه سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با شرکت های دانش بنیان و فناور

کتر علی محمدنیکبخت سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نشستی صمیمانه با مدیران شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک ملاقات کرد.