گزارش تصویری

گزارش تصویری شانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)

شانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا) در ارومیه برگزار شد.