گزارش تصویری

گزارش تصویری رقابت های استارت آپی اینوتکس پیچ ۲۰۲۰ در ارومیه

رقابت های استارت آپی اینوتکس پیچ ۲۰۲۰ در ارومیه برگزار شد.